School

Het studentenleven #11: Werken als jobstudent in België

Je bent jong en je wilt graag een centje bijverdienen! Zoals alles in België is de wetgeving rond werken als jobstudent complex. Voordat je in een valkuil terecht komt, kaart ik in dit artikel de meest essentiële informatie aan.

Jobstudent?
Niet iedereen kan aan de slag als jobstudent. Er zijn bepaalde criteria waaraan men moet voldoen om te werken onder een studentenovereenkomst.
Men moet minstens 15 jaar oud zijn en een onderwijs met een volledig leerplan volgen en minstens in het derde jaar secundair zitten.

Als jobstudent moet je eigenlijk met drie dingen rekening houden: het aantal gewerkte dagen, de hoogte van de verloning en de kinderbijslag.

Werkuren
In belgie mag je maximum 50 dagen doorheen het jaar werken. Een dag oftewel deze nu halftijds 4 uur op een dag is of een lange shift van 10 uur, beide worden geteld als een dag. Het aantal resterende dagen kan men nagaan op Student@work en waar men een attest kan opvragen, vaak gevraagd door de werkgever. De specifiekere regels zijn afhankelijk van de leeftijd en de sector waarin wordt gewerkt.

Een jobstudent mag hooguit 8 uur/dag in een 6-daagse werkweek en 9 uur/dag in een 5 daagse werkweek of 40 uur/week werken. Met uitzondering van een jongere onder de 18 jaar, want deze mag maximum 8 uur/dag werken. De prestatie-uren na 18 uur worden extra uitbetaald. Nachtwerk, werkuren van 20 tot 6 uur, is in feite verboden behalve in bepaalde sectoren als de horeca vermits de jobstudent minstens 16 is. Voor de horecasector geldt daarnaast ook dat men 11 uur/dag en 50 uur/week mag werken.

Een jobstudent heeft eveneens als een normale werknemer recht op pauze. Als je jonger bent als 18 dan verdien je 30 minuten rust als je langer dan 4,5 uur werkt en 60 minuten als je langer dan 6 uur. Als je ouder bent als 18 jaar dan verdien je minstens 15 minuten rust als je meer dan 6 uur werkt. De specifieke rusttijden worden aangegeven in de studentenovereenkomst.

Een stuk informatie dat men liever wegstopt als bekend maakt: het is mogelijk als jobstudent om bij twee verschillende werkgevers op eenzelfde dag te werken zolang de maximumuren niet worden overschreden. Om dit administratief te verantwoorden moet men de RSZ aanschrijven via het mail-adres student@eranova.fgov.be of bellen naar het vaste telefoonnummer 02/545.50.77 met de vraag om de meerdere prestaties op eenzelfde dag te laten boeken. Dit kan enkel nadat het kwartaal waarin de prestaties vallen is afgelopen.

Loon
De verloning verschilt niet enkel per bedrijf of uitgevoerde taak maar ook per leeftijdsgroep. De werkgever is verplicht om het minimumloon uit te betalen. In België ligt het bruto gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (1 januari 2015) voor jobstudenten onder de 21 jaar bij normale voltijdse arbeidsprestaties tussen de €6,38 en €8,57.

Leeftijd % van 18-jarige met 0 maand anciënniteit Inkomen in euro per maand Inkomen in euro per uur (38uur/week, euro)
16 en jonger 70% 1051,27 6,38
17 76% 1141,38 6,93
18 82% 1231,49 7,48
19 88% 1321,60 8,03
20 94% 1411,71 8,57

De werkgever is verplicht om ook studenten betaalde feestdagen uit te betalen die in de contractperiode vallen. In België zijn er tien erkende wettelijke feestdagen waarop de werknemer vrij heeft maar wel krijgt betaald: Nieuwjaar, Paasmaandag, Dag van de Arbeid, O.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag, Nationale feestdag,
O.L.V. hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand en Kerstmis.

Kinderbijslag
Kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage om de kosten voor de opvoeding van een kind te ondersteunen. Elk studerend kind heeft in principe recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin men 25 wordt.
Iemand onder de 18 jaar kan zijn kinderbijslag niet verliezen, maar iemand tussen de 18 en 25 jaar moet aan enkele voorwaarden voldoen. De criteria van jobstudent gelden sowieso.
Als de jobstudent hoger onderwijs volgt dan moet deze voor dat jaar minstens voor 27 studiepunten zijn ingeschreven. Voor meer info over studiepunten zie Het studentenleven #9: Studeren in België.

De jobstudent verliest zijn recht op kinderbijslag indien er teveel wordt gewerkt of verdiend. De regels verschillen per kwartaal en bij overtreding verliest men de kinderbijslag voor het gehele kwartaal, met andere woorden is men de bijslag voor drie maanden kwijt.

In het eerste kwartaal (januari, februari, maart), tweede kwartaal (april, mei, juni) en vierde kwartaal (oktober, november, december) mag er niet meer dan 240 uur per kwartaal werken, dit is de kerst- en paasvakantie erbij gerekend.

In het derde kwartaal (juli, augustus, september) mag er zonder uur- en inkomensbeperking gewerkt worden vermits er het schooljaar erop verder wordt gestudeerd. Er gelden hieromtrent aangepaste regels voor schoolverlaters, werkzoekende en de zomervakantie van laatstejaarsstudenten.

Werkstudent
Als je meer als 50 dagen per jaar werkt verandert je statuut automatisch van jobstudent naar werkstudent vanaf dag 51. Dit brengt enkele veranderingen teweeg. Het voordeel aan verminderde sociale bijdrage voor de werknemer valt weg en de normale tarieven voor zowel de werknemer als voor de werkgever gelden: Het loon wordt meer belast en het inkomen dat wordt overgehouden ligt lager. Alle eerdere besproken punten zijn nog steeds van kracht.


Bronnen
Hoeveel dagen mag je als jobstudent werken?
Wat moet ik weten als ik een studentenjob doe?
Behoud je het recht op kinderbijslag?
Wegwijs in de studentenarbeid
Loon
Kinderbijslag

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s