School

Het studentenleven #9: Studeren in België

Studiekeuze1
De regels voor het studeren aan het hoger onderwijs is vrij complex.
Uit interesse heb ik onderzoek gedaan naar de voorwaarden en mogelijkheden die het hoger onderwijs biedt in België. Aangezien de voorwaarden voor hoger onderwijs in België verschillen per gemeenschap heb ik specifiek onderzoek verricht naar de Vlaamse gemeenschap.
Indien er vragen zijn of fouten ontdekt, laat het dan zeker weten!


Het hoger onderwijs omvat de keuze om te studeren aan de universiteit of aan de hogeschool. Universiteitsopleidingen focussen op een theoretische aanpak en na de studie beschikt men over vooral algemene vaardigheden. Hogeschoolopleidingen duren afhankelijk van de soort opleiding korter 3 a 4 jaar of langer 4 a 5 jaar. Korte type opleidingen focussen op de praktijk: vakgebied en veelal stages.

In België kan iedereen met een diploma secundair onderwijs een aanvraag indienen om aan het Hoger Onderwijs te studeren. In Vlaanderen geldt een toelatingsproef voor de richtingen geneeskunde en tandheelkunde.


Leerkrediet

Elke student ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap leerkrediet, een virtuele portefeuille met studiepunten. Er worden hieraan punten bijgeteld of afgetrokken afhankelijk van het aantal slaagprestaties in een studiejaar. Bij een tekort aan studiepunten kan een inschrijving worden geweigerd of een hoger inschrijvingsbedrag worden gevraagd. Het leerkrediet bedraagt 140 studiepunten.

Studiepunt

De moeilijkheid van een vak wordt uitgedrukt in studiepunten. 1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uur studeren. Een studiejaar komt overeen met 60 studiepunten. Bij de inschrijving voor een vak worden de overeenkomstige punten van het leerkrediet gehaald. De punten kunnen teruggewonnen worden door voor het vak te slagen in eerste of tweede zit; het credit voor het vak te behalen. De eerste 60 studiepunten die teruggewonnen worden, krijgt men dubbel terug. Een opleiding bedraagt 180 studiepunten opgedeeld in 3 opleidingsfases.

ISP

Individueel studieprogramma (ISP) is het geheel van opleidingsonderdelen om een diploma of getuigenschrift te verkrijgen in een studiejaar.

Opleidingsonderdeel (OPO) is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten voor het verkrijgen van competenties, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel bedraagt minstens drie studiepunten. Een OPO kan verder opgedeeld zijn in onderwijsleeractiviteiten.
Onderwijsleeractiviteit (OLA) is de verdere opdeling van een opleidingsonderdeel (OPO) waaraan een aantal studiepunten is verbonden. Elk opleidingsonderdeel bevat minstens één onderwijsleeractiviteit.

European Credit Transfer System (ECTS) bevat welke competenties/studieresultaten verkregen moeten worden om een ECTS credit/studiepunt te behalen.

Studie-efficiëntie geeft het aantal behaalde vakken ten opzichte van het aantal opgenomen vakken weer, uitgedrukt in een percentage. Er wordt geen rekening gehouden met vrijstellingen [Men kan een vrijstelling voor een vak behalen als er een creditbewijs kan voorgelegd worden. Dit geldt vaak voor studenten die uit een andere opleiding de te behalen competenties hebben].

Examens

Per studiejaar vinden er drie examenperiodes plaats.

 • Eerste examenperiode: januari (aan het einde van het eerste semester)
 • Tweede examenperiode: juni (aan het einde van het tweede semester)
 • Derde examenperiode: augustus/september.

Een opleidingsonderdeel kan beoordeeld worden door een permanente evaluatie en/of een examen evaluatie.
Examens kunnen plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 22 uur en zaterdag tussen 8 uur en 18 uur.
De examenregeling wordt ten laatste 30 kalenderdagen vóór het begin van de examenperiode bekendgemaakt. Een examen neemt niet meer als vier uur in beslag.

Een examen kan beoordeeld worden op punten of de beoordeling: geslaagd/niet-geslaagd
Een onderwijsleeractiviteit (OLA) heeft een score van een geheel getal op twintig. Het eindcijfer voor het opleidingsonderdeel wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de diverse OLA’s. Een student slaagt voor een onderdeel vermits men minstens een 10/20 heeft behaald of de beoordeling ‘geslaagd’.

Elke student heeft recht op 10% tolerantiekrediet, berekend aan de hand van de feitelijk opgenomen studiepunten. Met deze studiepunten kan men vakken waarvoor tolereerbare onvoldoendes werden behaald tolereren: een 8/20 of 9/20. Het vak wordt dan gezien als gehaald, maar de studiepunten ervoor worden niet terug toegevoegd aan het leerkrediet. Alle andere onvoldoendes zijn niet tolereerbaar.

Een ‘niet-afgelegd’ examen (NA) wordt gezien als een opgenomen examenkans.

Elke student heeft recht op een tweede inschrijving voor eenzelfde opleidingsonderdeel waarvoor geen creditbewijs werd behaald.

Herinschrijven voor dezelfde opleiding

Studenten die na de derde examenperiode een studie-efficiëntie heeft behaald lager dan 50 % ontvangt door de examencommissie een bindende voorwaarde: de student moet het volgend jaar een studie-efficiëntie behalen van ten minste 50 %.

Studiegeld

Studiegeld bestaat uit een vast-en een variabel gedeelte. Studenten met een beurs of bijna-beurs betalen gereduceerd studiegeld. Er wordt geen rekening gehouden met vrijstellingen bij het opstellen van het studiegeld.

Vanaf 01/072014 zijn gezinsbijslagen een Vlaamse bevoegdheid geworden. Kinderen ouder als 18 krijgen enkel nog kinderbijslag vermits ze verder studeren of tijdens hun beroepsinschakelingstijd. Dit geldt tot en met de maand waarin een kind 25 wordt.

Bron: Gezinsbond
Bron: Gezinsbond

Voorwaarden

 • Ingeschreven in een hoger onderwijs instelling voor minstens 27 studiepunten
 • Minstens 17 uren per week les volgt in een andere instelling dan het hoger onderwijs (bijvoorbeeld secundair onderwijs)
 • Een leercontract heeft, deeltijds onderwijs of een erkende vorming volgt
 • Lessen volgt in het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO)
 • gestopt is met studeren, maar ingeschreven is als werkzoekende (maximaal 12 maanden recht op kinderbijslag).

Een inschrijvingsattest moet als bewijs worden ingediend bij de kinderbijslagfondsen voor studerende kinderen tussen 18 en 25.

Bronnen
http://www.belgium.be/nl/Leren/onderwijs/hoger_onderwijs/onderwijsaanbod/
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/1022-studentenportaal.htm
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/acties/Documents/141024Meer%20weten%20over%20kinderbijslag.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag

Advertenties

5 gedachten over “Het studentenleven #9: Studeren in België

 1. Oh. Ik studeer niet meer maar ik vond dit wel enorm interessant om te lezen. Zeker de verschillen tussen Nederland en België.

 2. Heel interessant! Op de introductiedag bij mij vertelden ze ook dat als al je studiepunten op zijn, je per jaar 10 stp krijgt, dus als je een paar jaar wacht, je weer even kan studeren 🙂

  1. Jah dat is ook waar, las het ook ergens (maar anders had ik een uitleg van hier tot Tokio 😛 ) Gelukkig maar anders was het voor veel al gedaan en dat zou jammer zijn # Tweede kans.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s